PRAŽSKÝ HRAD 2023: zajímavosti, vstup, prohlídka + MAPA

Pražský hrad navštíví ročně přes 2 miliony návštěvníků a je tak nejnavštěvovanější památkou nejen v Praze, ale i v České republice. Každý chce vidět při návštěvě Prahy největší starobylý hrad na světě. V tomto průvodci si povíme bližší informace a zajímavosti o Pražském hradu – vstup a vstupenky, jaká je otevírací doba, jak se sem dostat, co vidět při návštěvě.

Výhled na Pražský hrad z Vrtbovské zahrady

Pražský hrad patří mezi nejkrásnější památky v Praze. Téměř každý ho chce při své návštěvě vidět a udělat si prohlídku po katedrále sv. Víta, Starém královském hradě nebo si projít nádherné zahrady s výhledem na celou Prahu. Je to místo plné historie, která se tu píše už po staletí.

Jaké zajímavosti si nenechat při své návštěvě ujít? Jak probíhá prohlídka Pražského hradu a kde koupit vstupenky, abyste stáli co nejmenší frontu?

Více vám ukáže dnešní průvodce, ve kterém jsem sepsala podrobný itinerář a naše tipy a zkušenosti z Pražského hradu. Pražský hrad jsme navštívili už před lety v rámci školního výletu a jak to tak bývá, kdovíjak jsme to tehdy neocenili :).

Nyní jsme opět vyrazili na Hradčany a celý hradní komplex prošli znovu křížem krážem a užili si to po letech o mnohem víc.

Hradčanské náměstí a Arcibiskupský palác nalevo od Pražského hradu

Pražský hrad zajímavosti a historie

Pražský hrad je největším starobylým hradem na světě. Občas můžete vidět kolovat nepřesnosti, že je největším hradem na světě. Tak to ale není.

Pražský hrad je 3. největším hradním komplexem na světě. Díky své rozloze 7,28 ha je zapsaný v Guinessově knize rekordů jako největší starobylý hrad na světě.

Podobná nej přitahují stovky tisíc až miliony návštěvníků podobně jako nejvyšší budovu na světě Burj Khalifa v Dubaji.

Pražský hrad je zapsaný na seznamu UNESCO. Věděli jste, že je v Praze pouze jedna památka UNESCO? Já jsem byla překvapená, dokud jsem nezjistila, že celé historické centrum Prahy je zapsané na seznamu kulturního dědictví, tj. včetně Staroměstského náměstí, Hradčan a Malé Strany. Pak už mi to dávalo větší smysl :).

Pražský hrad / Pražský orloj výhled / Praha památky
Pohled na Pražský hrad z věže ve Staroměstské radnici

Historie Pražského hradu

Pražský hrad byl založený knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců kolem roku 880. V té době rozhodně nedosahoval rozlohy jako teď. Postupně se během dalších staletí rozšiřoval, až se z něj stal obrovský a ucelený hradní komplex, který zaujímá značnou část Hradčan.

Mísí se tu paláce a církevní stavby různých architektonických stylů. Uvidíte románský i gotický sloh a dokonce jeden z nejčistších příkladů renesance mimo samotnou Florencii a Itálii.

Pražský hrad se výrazně rozšířil v 16. století za vlády Rudolfa II., kdy byla postavená Matyášova brána oddělující první a druhé nádvoří, vzniklo druhé nádvoří s přilehlými budovami a do Jeleního příkopu umístili jeleny. Postavili taky Zlatou uličku, která v té době představovala chudinskou zástavbu.

Důležitým milníkem byla rozsáhlá přestavba za první republiky slovinským architektem Josipem Plečnikem pod záštitou prezidenta Tomáše G. Masaryka. Od roku 1918 plní Pražský hrad funkci sídla prezidenta a je tak největší dosud obývaný hrad na světě.

Josip Plečnik navrhl dlážděné nádvoří tak, jak ho vidíme dnes. Zároveň přestavěl zahrady a vytvořil dokonalou kombinaci modernity při zachování dědictví minulosti. Právě touhle kombinací se nechal inspirovat taky architekt Ieoh Ming Pei při úpravách Louvru v Paříži.

Co vidět na Pražském hradě?

Nádvoří

Pražský hrad má 4 nádvoří. První nádvoří se rozprostírá u Hradčanského náměstí mezi zlatou Bránou gigantů s hradní stráží a Matyášovo bránou. Jedná se o oficiální nádvoří pro přijímání státních návštěv. Tudy ale nevstupujete.

Vstup je hned nalevo od prvního nádvoří a vede přes čtvrté nádvoří. Popravdě jsem ani při naší návštěvě neměla pocit, že je čtvrté nádvoří nádvořím. Proti ostatním nádvoří je malé, trochu bokem a většinu jeho rozlohy zaujímá zahrada Na Baště. Vstupů do hradu je víc a postupně si ukážeme, který vstup je nejlepší.

Zahrada Na Baště

Přes čtvrté nádvoří projdete průchodem na druhé nádvoří, kam se dostanete taky vstupem z Prašného mostu. Druhé nádvoří obklopují stejně jako první nádvoří budovy Nového královského paláce a je známé svou kaplí sv. Kříže a barokní Kohlovou kašnou.

Druhé nádvoří Pražský hrad
Druhé nádvoří

Ze druhého nádvoří se dostanete průchodem na třetí nádvoří. Tady stojí katedrála sv. Víta hned při vstupu na nádvoří a tvoří dominantu celé oblasti. Po pravé straně katedrály se rozprostírají budovy Nového královského paláce s královským balkonem. To je balkon, ze kterého promluvil Václav Havel v roce 1989 po zvolení prezidentem.

Na něj navazuje Starý královský palác. Uprostřed nádvoří pak stojí obelisk, který představuje památník obětem první světové války.

Obelisk na II. nádvoří před katedrálou Pražský hrad
Obelisk na III. nádvoří před katedrálou

Katedrála sv. Víta

Základy pro stavbu katedrály st. Víta položil Jan Lucemburský za přítomnosti svých synů včetně Karla IV. Jejich snahou bylo povýšit pražské biskupství na arcibiskupství, což se podařilo.

Původně na místě katedrály sv. Víta stála předrománská rotunda a později bazilika, ze které se dochovalo několik pozůstatků.

Pražský hrad katedrála svatého Víta
Novogotické průčelí s rozetou a 2 věžemi
Pražský hrad katedrála svatého Víta

Oficiální název katedrály je katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Uvnitř se nachází mauzoleum českých králů a Svatováclavská kaple. Jedná se o nejvýznamnější římsko-katolický kostel a jeho Velká jižní věž se zlatou bránou je třetí nejvyšší věží v České republice.

Napravo od věže je nádherná zlatá mozaika Posledního soudu. Původně se z jihu nacházel vstup, ale ten nyní vede přes novogotické průčelí se dvěma věžemi.

Svatováclavská kaple katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Hradčany památky / Hradčany co navštívit a vidět
Velká jižní věž se zlatou bránou a mozaikou Poslední soud

Nový královský palác

Nový královský palác je soubor staveb, který obklopuje první, druhé i čtvrté nádvoří a celou pravou stranu třetího nádvoří. Zvenku jsou dokonale sjednocené jednotnou fasádou na základě žádosti císařovny Marie Terezie.

Součástí Nového královského paláce je Španělský sál, Obrazárna Pražského hradu a prostory Kanceláře prezidenta republiky. Španělský sál je největším slavnostním prostorem v rámci hradu. Přístup do Nového královského paláce není součástí běžné prohlídky.

Pražský hrad Nový královský palác
Nový královský palác s balkonem

Starý královský palác

Starý královský palác se nachází v pravém spodním rohu třetího nádvoří a navazuje na Nový královský palác. V 10.-16. století se jednalo o sídlo králů.

V rámci prohlídky uvidíte například Vladislavský sál, kterou slouží pro slavnostní zasedání Parlamentu. Dříve se tady konaly korunovační hostiny českých panovníků.

Třetí nádvoří Pražský hrad
III. nádvoří – zleva katedrála, Starý královský palác a Nový královský palác
Starý královský palác Pražský hrad
Starý královský palác

Bazilika svatého Jiří

Bazilika svatého Jiří se nachází za katedrálou svatého Víta. Dostanete se k ní pokračováním přes druhé nádvoří mezi katedrálou a Starým královským palácem. Má barokní průčelí ve výrazně červené barvě.

bazilika svatého Jiří Pražský hrad

Bazilika sv. Jiří je jedním z nejstarších českých kostelů a zároveň pohřebiště Přemyslovců. Byla postavená už v roce 920 Vratislavem I. Přesto, že má barokní průčelí, uvnitř se zachoval převážně románský interiér. Je to dokonalý kontrast ke katedrále sv. Víta. Bazilika sv. Jiří je komornější a má zase jiné kouzlo. Na baziliku navazuje kaple Jana Nepomuckého.

bazilika svatého Jiří Pražský hrad
bazilika svatého Jiří Pražský hrad
bazilika svatého Jiří Pražský hrad
bazilika svatého Jiří Pražský hrad

Zlatá ulička

Zlatá ulička je jednou z nejznámějších ulic v Praze a nejspíš tou nejkouzelnější, i když má jen necelých 100 metrů. Oficiální název zní Zlatá ulička u Daliborky. Daliborka je věž, která Zlatou uličku zakončuje a kolem které budete vycházet ven. Dříve Daliborka sloužila jako hladomorna.

Zlatá ulička Pražský hrad

Zlatá ulička je známá svými nízkými domky z přelomu 16.-17. století, které byly vestavěné do výklenků v hradbách. Do druhé světové války se tady bydlelo a ulička patřila k nejchudším částem Hradčan. Dnes můžete nakouknout dovnitř obydlí, kde uvidíte různé výstavy a obchůdky.

Ze Zlaté uličky se dostanete taky do Bílé věže se sbírkou středověkých mučících nástrojů a brnění. Zlatá ulička se nachází kousek od baziliky sv. Jiří. Mezi bazilikou a Starým královským palácem pokračujete směrem dolů po ulici Jiřská. Z té odbočíte první odbočkou vlevo. Bezpečně to poznáte podle většího houfu turistů.

náměstí svatého Jiří pražský hrad
Pohled zpět z ulice Jiřská na náměstí svatého Jiří a katedrálu sv. Víta

Lobkowiczký palác

Jakmile projdete Zlatou uličkou, dostanete se zpět na uličku Jiřská. Přímo naproti stojí Lobkowiczký palác, který je jedinou stavbou v areálu Pražského hradu v soukromém vlastnictví. K vidění tu je převážně soukromá sbírka rodu Lobkowiczů.

Vstupenku do Lobkowiczkého paláce si musíte zakoupit zvlášť, není součástí běžné prohlídky hradního komplexu.

Královská zahrada

Královská zahrada leží severně od Pražského hradu před Dolním Jelením příkopem. Momentálně se sem dostanete 2 vstupy – od cesty směrem k Prašnému mostu po levé straně a z ulice Mariánské hradby u letohrádku královny Anny.

U letohrádku královny Anny se ještě zastavím. Je totiž považovaný za jeden z nejčistších příkladů renesance mimo samotnou Itálii.

Kromě letohrádku v Královských zahradách uvidíte Velkou míčovnu v renesančním stylu, sochy, fontány, jsou tu lavičky a cestičky k procházkám a taky zpívající fontána. Zpívající se jí říká kvůli dopadající vodě do měděné misky, která vytváří melodicky zvuk.

Královská zahrada Pražský hrad
Pohled z Královské zahrady na Pražský hrad
Královská zahrada Pražský hrad Velká míčovna
Velká míčovna slouží pro pořádání akcí
Letohrádek královny Anny Pražský hrad
Letohrádek královny Anny se zpívající fontánou

Horní a Dolní Jelení příkop

Nejlepší výhled na Horní a Dolní Jelení příkop se vám naskytne z Prašného mostu. Jedná se o příkop, který odděluje hradní komplex od Královské zahrady a Lumbeho zahrady. Dolní Jelení příkop je momentálně nepřístupný. 

Horní Jelení příkop je přístupný z ulice U Brusnice, která je asi 10 minut od areálu Pražského hradu.

V rámci běžné prohlídky hradu bych návštěvu Horního Jeleního příkopu vynechala. Pokud ale hledáte klidné místo, kde se můžete procházet v přírodě, je Horní Jelení příkop dobrá varianta.

Jižní zahrady Pražského hradu

Na druhou stranu od Královských zahrad se kolem hradu vinou Jižní zahrady Pražského hradu. Sem patří Rajská zahrada, Hartigovská zahrada a zahrada Na Valech.

Do zahrad se dostanete Býčím schodištěm, které se nachází na třetím nádvoří v rohu mezi Novým královském palácem a Starým královským palácem.

Nejlepším obdobím pro návštěvu je jaro a léto, kdy je tu vše rozkvetlé. I podzim má své kouzlo (v zimě je zavřeno). Je tu spousta laviček a cestiček, kde se můžete jen procházet a kochat výhledy na Prahu.

Výměna stráží

Výměna stráží probíhá každou celou hodinu. Velkou výměnu stráží s hudbou pak můžete vidět v poledne.

výměna stráží Pražský hrad

Kdy navštívit Pražský hrad?

Pražský hrad je nejnavštěvovanější českou památkou a zástupy především zahraničních turistů se sem sjíždějí v průběhu celého roku. Nejklidnější sezóna nastává v lednu a únoru. Na druhou stranu v tomhle období nezažijete nádherně rozkvetlé zahrady, které lemují hrad.

Nejlepším obdobím s ohledem na množství turistů je jaro, kdy vše začíná kvést a množství návštěvníků ještě nedosáhlo svého vrcholu. Pokud máte rádi hřejivé barvy podzimu a nevadí vám, že neuvidíte rozkvetlé zahrady, je dalším skvělým obdobím pro návštěvu začátek podzimu.

Pražský hrad vstupné a vstupenky

Cena vstupného pro Pražský hrad se odvíjí podle toho, co vše chcete navštívit. Nejoblíbenější variantou je okruh Pražským hradem, který zahrnuje katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Není možné koupit vstupenky na jednotlivá místa zvlášť.

Vstupné na okruh Pražským hradem je 250 Kč a snížené vstupné 125 Kč (pro děti 6-16 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let). Pokud navštěvujete Pražský hrad s rodinou, můžete si koupit zvýhodněnou rodinnou vstupenku za 500 Kč (zahrnuje 2 dospělé a až 5 dětí do 16 let).

TIP: Vstupenku v mobilu nebo papírový lístek si uchovejte po celou dobu návštěvy. Kód na vstupence budete skenovat na každém místě zvlášť, abyste prošli turnikety. Jednotlivá místa jsou totiž rozprostřená po celém areálu Pražského hradu. Tím se mezi sebou mísí návštěvníci, kteří vstupenku mají a i ti, kteří jí nemají.

Katedrálu sv. Víta můžete jako jedinou navštívit bez vstupenky. Dostanete se ale jen na začátek a to nejlepší samozřejmě neuvidíte (včetně Svatováclavské kaple).

katedrála svatého Víta Pražský hrad Praha
Interiér katedrály sv. Víta

Další místo, kam si můžete koupit vstupenku, je Velká jižní věž katedrály sv. Víta, ze které budete mít Prahu jako na dlani. Vstupné je 150 Kč, snížené 80 Kč a rodinné 300 Kč.

Posledním typem vstupenek na Pražský hrad je expozice Příběh Pražského hradu, kde si můžete prohlédnout repliky korunovačních klenotů (originály jsou uložené v katedrále sv. Víta, ale nejsou veřejnosti přístupné). Ceny jsou stejné jako u Velké jižní věže.

katedrála svatého Víta Pražský hrad Praha
Velká jižní věž se zlatou bránou

Můžete si přikoupit taky audioprůvodce (nalevo od prodejny vstupenek). Audioprůvodce je k dispozici v těchto jazycích – čeština, angličtina, němčina, korejština, španělština, italština, francouzština a ruština. Cena za audioprůvodce je 300 Kč na 3 hodiny a před zapůjčením je potřeba uhradit vratnou kauci 500 Kč.

TIP: Vstupenky je možné koupit online a na místě jen oskenovat kód z mobilu. Díky tomu přeskočíte frontu na lístky a můžete jít rovnou dovnitř památek. Oblíbené jsou taky prohlídky s místním průvodcem.

Jak se dostat k Pražskému hradu (metro, tramvaj, pěšky)?

Existuje hned několik možností, jak se dostat k Pražskému hradu. Ale jak to tak bývá, čím víc možností, tím náročnější volba :).

Pražský hrad metro

Nejbližší stanice metra je stanice Malostranská (linka A), která staví přímo na úpatí kopce k hradu. Odtud sledujete značení k Pražskému hradu a vyrazíte menším parkem a po Starých zámeckých schodech vzhůru k hradu. Stoupáte vzhůru a kocháte se výhledy na Prahu. Nahoře jste asi za 10 minut.

Tuhle cestu volí spousta turistů, ale já bych jí doporučila (zvlášť v létě) pro sestup. Další nevýhodou je, že přijdete o ten wow efekt při prvním pohledu na první nádvoří Pražského hradu.

Druhou variantou je vyrazit od Malostranského náměstí po Nerudově ulici. Malostranské náměstí leží 5 minut od Karlova mostu, takže sem můžete přijít pěšky z historického centra.

Přímo na Malostranském náměstí staví taky tramvaj (zastávka Malostranské náměstí, linky tramvají 1, 7, 12, 15, 20, 22, 23 a noční linka 97). Nerudova ulice navazuje na náměstí za morovým sloupem. Jako navigace vám poslouží vykukující věže katedrály sv. Víta.

Po Nerudově ulici pozvolna stoupáte až k hradu (ke konci trochu strměji). Sice vás po cestě nečekají takové výhledy jako v prvním případě, ale těch si užijete dost, až dorazíte nahoru.

Nerudova ulice je kouzelná a patří mezi nejkrásnější ulice v Praze. Dorazíte až k prvnímu nádvoří před Hradčanským náměstím, které lemují nádherné paláce.

Nerudova ulice za morovým sloupem na Malostranském náměstí

Strmější, ale kratší cesta začíná na rohu Malostranského náměstí a Nerudovy ulice, kde vyrazíte po ulici Zámecká. Po chvíli odbočíte doleva po schodech, které vás zavedou až k hradu.

Tramvaj

Poslední variantou je tramvaj, která vám ušetří stoupání k hradu. Pro cestu k hradu zvolte tramvaj č. 22 nebo č. 23. Na obě tramvaje můžete nasednout například na Národní třídě nebo na Malé Straně.

Zastávka Pražský hrad

Nejoblíbenější zastávkou pro výstup je zastávka Pražský hrad, od které jste u vstupu do hradu za 2 minuty. Poznáte to bezpečně podle houfu turistů, kteří tady vystupují.

Vstup do Pražského hradu vede přes Prašný most (kousek před ním je vlevo za bezpečnostní kontrolou vstup do Královské zahrady). U Prašného mostu stojí hradní stráž a za ní projdete podchodem na druhé nádvoří.

Popřípadě můžete odbočit u hradní stráže doprava k zahradám Na Baště, přes které se dostanete na čtvrté nádvoří a odtud podchodem na druhé nádvoří.

Pohled ze zahrady Na Baště na vstup přes Prašný most

Zastávky Brusnice a Pohořelec

Pokud vás netlačí čas, doporučuju z tramvaje vystoupit až v některé ze dvou dalších stanic – Brusnice nebo Pohořelec (na zastávku Pohořelec jezdí jen tramvaj 22). Od zastávky Brusnice je potřeba dojít ještě cca 20 minut.

Na druhou stranu se tudy dostanete do uličky Nový Svět, která je skrytým klenotem Hradčan. Ulička je kouzelná, je tu pěkné dětské hřiště a výborná kavárna. Od Nového Světa dorazíte podél zdí k poutnímu místo Loreta a na Loretánské náměstí.

Směrem vpravo leží Strahovský klášter a směrem vlevo dorazíte na Hradčanské náměstí se vstupem do Pražského hradu.

Nový Svět Hradčany
Nový Svět na Hradčanech

Zastávka Pohořelec se nachází až za zastávkou Brusnice u Strahovského kláštera. Výhodou je, že leží přesně na druhou stranu od Pražského hradu, takže cestou procházíte přes celé Hradčany. A Hradčany jsou krásné a malebné, takže procházka napříč Hradčany stojí za to. Nejsou rozlehlé, takže jste za 15 minut u hradu.

Hradčany Praha
Hradčany

Ze zastávek Brusnice i Pohořelec dojdete na Hradčanské náměstí, u kterého se nachází zlatá Brána gigantů s prvním nádvořím. Po pravé straně hradu je socha Tomáše G. Masaryka a terasa s výhledem na Prahu (sem dojdete taky z Nerudovy ulice).

Celé Hradčanské náměstí lemuje několik paláců a v některých z nich sídlí Národní galerie (Schwarzenberský a Salmovský palác po pravé straně a vlevo schovaný Šternberský palác).

Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí
Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí

Pražský hrad vstup

Ke vstupu do areálu Pražského hradu nepotřebujete vstupenku. Čeká vás pouze bezpečnostní kontrola, která se ale v letní sezóně může protáhnout až na pár desítek minut. B

ezpečnostní kontrola je podobná té letištní s tím rozdílem, že není tak přísná. Vyndáte kovové předměty, poskytnete k nahlédnutí batoh nebo kabelku a můžete jít dál.

Už víme, jak se dostat k Pražskému hradu. Máme na výběr několik variant a tím se nabízí taky několik možností, kudy můžete do hradního komplexu vstoupit.

Který vstup je nejlepší a kde jsou nejmenší fronty?

  1. Vstup do Pražského hradu od Starých zámeckých schodů – metro linka A, zastávka Malostranská a odtud 10 minut po schodech
  2. Vstup od Prašného mostu – 2 minuty od zastávky tramvaje Pražský hrad (tramvaj 22 nebo 23)
  3. Vstup přes Královskou zahradu od letohrádku královny Anny – tramvaj 22 nebo 23 do zastávky Královský letohrádek
  4. Vstup přes čtvrté nádvoří z Hradčanského náměstí – sem se dostanete pěšky z Malostranského náměstí po Nerudově či Thunovské ulici nebo pak tramvají 22 a 23 do zastávek Brusnice nebo Pohořelec (do zastávky Pohořelec jen tramvaj 22)

Teď si jednotlivé varianty blíž rozebereme:

1. Vstup do Pražského hradu od Starých zámeckých schodů

Ke vstupu do Pražského hradu od Starých zámeckých schodů se dostanete asi za 10 minut ze stanice metra Malostranská (linka A). Před vstupem do Pražského hradu se můžete po levé straně pokochat Prahou. Je tu oblíbená vyhlídka, kde bývá často plno.

Projdete bezpečnostní kontrolou a procházíte směrem vzhůru po Jiřské uličce. Po levé straně máte Lobkowiczký palác, za ním Rožmberský palác a po pravé straně pak bude odbočka do Zlaté uličky. Ta je placená a je potřeba předem koupit vstupenky.

Na konci Jiřské dorazíte k bazilice sv. Jiří, Starému královskému paláci a pak až ke katedrále sv. Víta. Jdete celou dobu v opačném směru. Staré zámecké schody je lepší zvolit spíš pro sestup z Pražského hradu.

Vstup od Starých zámeckých schodů po Jiřské uličce

2. Vstup od Prašného mostu

Vstup od Prašného mostu je jedním z nejoblíbenějších vstupů do Pražského hradu. Osobně bych ho nedoporučila, pokud chcete mít z hradu ten nejlepší zážitek a později si ukážeme proč.

Ke vstupu od Prašného mostu se dostanete tramvají 22 nebo 23 (zastávka Pražský hrad), odkud je to jen 2 minuty k bezpečnostní kontrole, která se nachází u restaurace Lví dvůr. Tady bývá v sezóně už v 9 hodin ráno fronta, takže doporučuju dorazit o něco dřív (areál Pražského hradu se otevírá už v 6 h ráno).

Projdete kontrolou a pokračujete směrem k mostu. Po levé straně míjíte vstup do Královské zahrady (sem se pak můžete vrátit po prohlídce hradu – už nebudete stát žádnou bezpečnostní kontrolu). Kolem hradní stráže projdete na druhé nádvoří, ze které se pak na třetí nádvoří dostanete průchodem vlevo.

3. Vstup od letohrádku v Královské zahradě

Vstup od letohrádku v Královské zahradě je možný jen v létě. Výhodou je, že jsou tu nejmenší fronty na bezpečnostní kontrolu. Při plánování prohlídky hradu ale myslete na to, že Královská zahrada otevírá až v 10 hodin ráno.

Ke vstupu dojedete tramvají 22 nebo 23 (zastávka Královský letohrádek). Vstup se nachází hned u tramvajové zastávky. Projdete asi čtvrt hodinky Královskými zahradami a vyjdete u Prašného mostu, kde vstoupíte přes průchod na druhé nádvoří.

4. Vstup od Hradčanského náměstí

A máme tady vítěze. Vstup do Pražského hradu od Hradčanského náměstí je podle mě ta nejlepší možnost, protože celý areál poznáváte posloupně. Na Hradčanské náměstí se dostanete hned několika směry. Můžete zvolit tramvaj 22 nebo 23 do zastávek Brusnice nebo Pohořelec (tramvaj 23 jede jen do zastávky Brusnice) a odtud pěšky přes Hradčany.

Druhou možností je vyjít od Malostranského náměstí (viz předchozí bod Jak se dostat k Pražskému hradu).

Hradčanské náměstí

Doporučuju přijít brzy ráno, klidně půl hodiny před 9. hodinou, na kterou se to tu už začíná plnit. Můžete si v klidu projít Hradčanské náměstí, pokochat prvním nádvořím a výhledy na Prahu. Je na co se koukat.

Do hradu pak vstoupíte přes čtvrté nádvoří, které se nachází nalevo od prvního nádvoří (první nádvoří poznáte podle hradní stráže a zlaté brány). Hned na kraji čtvrtého nádvoří vás pak čeká bezpečnostní kontrola, po které projdete podchodem na druhé nádvoří.

Až si prohlédnete celý areál, můžete sestoupat po Starých zámeckých schodech k metru nebo Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí.

Pražský hrad otevírací doba

Otevírací doba pro Pražský hrad se liší dle sezóny. Hlavní (letní) sezóna probíhá od dubna do konce října. Otevírací doba pro letní sezónu je následující:

Do areálu Pražského hradu se dostanete v čase 6:00-22:00. Katedrála svatého Víta, Starý královský palác, bazilika svatého Jiří a Zlatá ulička jsou otevřené v čase 9:00-17:00. V neděli otevírá katedrála sv. Víta až ve 12:00.

Výhledem z Velké jižní věže katedrály (vstupenka se kupuje zvlášť) se můžete pokochat v čase 10:00-18:00 (poslední vstup 17:30). Zahrady a Jelení příkop si můžete projít mezi 10:00-18:00 až na zahradu Na Baště, která má otevírací dobu jako celý areál 6:00-22:00.

Zimní sezóna probíhá od listopadu do konce března. Areál zůstává otevřený ve stejném čase 6:00-22:00. Návštěvnické objekty jsou pak otevřené o hodinku kratší dobu 9:00-16:00, jižní věž katedrály v čase 9:00-17:00. V zimě jsou kromě zahrady Na Baště uzavřené zahrady i Jelení příkop.

Hradčanské náměstí Praha
Hradčanské náměstí

Pražský hrad prohlídka

Kolik času si vyčlenit v itineráři na prohlídku Pražského hradu? Počítejte minimálně se 2-3 hodinami, ale klidně tady můžete strávit půl dne.

Nejlepší je přijít vstupem od Hradčanského náměstí, kde uvidíte zlatou Bránu gigantů s hradní stráží. Za ní se rozprostírá první nádvoří s Matyášovo bránou.

První nádvoří

Projdete bezpečnostní kontrolou nalevo od hlavní brány a průchodem se dostanete na druhé nádvoří a následně dalším průchodem na třetí nádvoří, kde jako první uvidíte katedrálu sv. Víta. Pokud nemáte koupené vstupenky předem, můžete si je koupit po příchodu na třetí nádvoří napravo.

Pražský hrad druhé nádvoří
Druhé nádvoří

Vstupenky je možné koupit online a na místě jen oskenovat kód z mobilu. Díky tomu přeskočíte frontu na lístky a můžete jít rovnou dovnitř památek. Oblíbené jsou taky prohlídky s místním průvodcem.

Nejkrásnější místa a co navštívit na Pražském hradě

Jako první doporučuju navštívit katedrálu sv. Víta. Sem se dostanete, i když vstupenku nemáte a plánujete navštívit Pražský hrad zdarma.

Na druhou stranu neuvidíte to nejkrásnější z katedrály. Po vstupu do katedrály jdete nalevo, kde se nachází turnikety, kde jen oskenujete čárový kód z mobilu nebo z papírové vstupenky.

katedrála sv. Víta Praha
katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Až si prohlédnete katedrálu, vydáte se přes nádvoří kolem obelisku. Po levé straně uvidíte původní vstup do katedrály s Velkou jižní věží, zlatou bránou a zlatou mozaikou Posledního soudu.

Přímo naproti je Nový královský palác s královským balkonem. Na něj navazuje Starý královský palác, druhé místo na našem seznamu, co navštívit na Pražském hradě. Ve Starém královském paláci je zakázané focení. Mimo jiné tu uvidíte Vladislavský sál.

Vyjdete na druhé straně starého hradu na náměstí sv. Jiří u baziliky sv. Jiří. Při vstupu opět oskenujete kód. Po prohlídce pokračujete směrem dolů po Jiřské uličce do Zlaté uličky po levé straně.

Starý královský palác na náměstí sv. Jiří

Potom se můžete vydat do zahrad. Do zahrad na jižní straně vede schodiště mezi Starým a Novým královským palácem. Do Královské zahrady budete muset vyjít z areálu – půjdete zpět na druhé nádvoří, kde odbočíte doprava podchodem. Dostanete se na Prašný most, za kterým je po pravé straně vchod do Královské zahrady.

Pražský hrad mapa

JAK POUŽÍVAT TUTO MAPU: Výše najdete podrobnou mapu Pražského hradu. Kliknutím do levé horní části mapy uvidíte samostatné vrstvy s vyznačenými místy. Můžete skrýt a zobrazit různé vrstvy nebo kliknutím na ikony na mapě zobrazit názvy míst, která zmiňuji v průvodci o Pražském hradě. Pokud si chcete mapu uložit, označte ji hvězdičkou. Poté se vám uloží mezi Google mapy a můžete si jí kdykoliv načíst v mobilu nebo počítači. Pro větší verzi mapy klikněte na ikonu v pravém horním rohu.  

Pražský hrad praktické informace

  • V areálu Pražského radu je dostatek kaváren, restaurací a občerstvení. Pokud můžu doporučit, najezte se mimo Pražský hrad. Na Hradčanech je několik skvělých restaurací (ale taky několik horších restaurací). Výborná je hospůdka U tří sekyrek, která je trochu schovaná, ale stojí za to. Přímo naproti hradu je výborná, ale trochu dražší restaurace Kuchyň. Na Hradčanském náměstí najdete taky restauraci U labutí nebo vyhlášenou hospodu U černého vola směrem na Strahov. V obou mají dobré ceny vzhledem k poloze.
  • Toalety jsou rozmístěné po celém komplexu. Jedny se nacházejí hned na začátku třetího nádvoří vedle katedrály sv. Víta.
  • Abyste se vyhnuli čekání v bezpečnostní frontě, je lepší dorazit ještě před 9. hodinou ráno nebo naopak později odpoledne.
  • Vstupenky do Pražského hradu se dají koupit předem. Na místě pak nemusíte stát frontu na lístky a můžete jít rovnou na prohlídku. Oblíbené jsou taky prohlídky s místním průvodcem.

Oblíbené aktivity a místa v Praze

Plavba večerní Prahou: Z Vltavy jsou krásné výhledy na Malou Stranu a Hradčany a na Staré Město s Karlovým mostem. Večer je vše krásně nasvícené a město má zase jinou atmosféru než ve dne. Plavba noční Prahou zahrnuje taky uvítací drink, večeři a živou hudbu, ale dá se objednat jen samotná plavba lodí bez večeře a hudby nebo plavba v historické lodi přes den kanálem a po Vltavě.

Středověká večeře a show s živou hudbou: Atmosféra středověké show s kejklíři, břišními tanečnicemi a šermíři je až strhující a dokonale vás vtáhne. Navíc se výborně najíte. Na výběr je 3 až 5-chodové menu (i pro vegany, bezlepkové apod. – potřeba nahlásit dopředu), neomezená konzumace pití (víno, pivo i nealko pro děti)

Pivní lázně pro dva: Česká republika si drží prvenství v konzumaci piva už neuvěřitelných 20 let. Proti druhému Rakousku je v Česku spotřeba piva téměř dvakrát vyšší. V pivních lázní si užijete nejen relax pro 2, ale taky neomezenou konzumaci piva Bernard přímo z pípy.

Ubytování v okolí Pražského hradu

Hotel Golden Star: Udržitelný hotel Golden Star stojí přímo pod Pražským hradem a je odtud nádherný výhled na červené střechy Malé Strany.

Hotel Golden Star

Hotel U Raka: Hotel U Raka najdete v klidné čtvrti Nový Svět, která je známá svými svéráznými domy a jedinečnou atmosférou. A sem dokonale zapadá i hotel U Raka v dřevěné roubence se zimní zahradou, promyšlenými detaily a usměvavým majitelem.

Hotel Neruda: Hotel Neruda v Nerudově ulici má promyšlený design do posledního detailu, nádherné dřevěné trámy a ideální polohu pod hradem.

Hotel Neruda

Hotel Loreta: Hotel Loreta leží přímo u kláštera Loreta a má asi ty nejkrásnější zdobené stropy a atmosféru, díky které se přesunete v čase do staré Prahy.

Jak se dopravovat po Praze? 

Parkování v Praze pro krátkodobé návštěvy

Jízda autem a parkování v centru Prahy není úplně jednoduché. Jako v každém větším autě je všude plno aut, tramvají a lidí. Parkování se dělí do parkovacích zón.

Časté můžete vidět modré zóny, které jsou pro držitele parkovacího oprávnění. Pro krátkodobé návštěvy hledejte v centru fialové nebo oranžové parkovací zóny, kde se dá zaparkovat po uhrazení parkovného (v centru cca 60 Kč/hod).

Dobrou zkušenost máme s parkováním kolem ulice 17. listopadu ve Starém městě. Je tu několik parkovacích ploch podél silnice a často se najde volné místo. Navíc ulice leží přímo ve Starém městě a na Staroměstském náměstí jste doslova za pár minut.

Pro hledání parkování, zjištění ceny a následné zaplacení můžete využít aplikaci MPLA.

ulice 17. listopadu na Starém městě

Častěji využíváme parkovací garáže, resp. parkovací garáž na Prašném mostě, která se nám osvědčila. Přímo u parkovací garáže je zastávka tramvaje č. 2, kterou se dostanete do centra za pár minut a kousek odtud dojdete k Pražskému hradu a na Hradčany. Cena parkování je 150 Kč na celý den (platba pouze v hotovosti – 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč).

V garáží je vždycky dostatek parkovacích míst a jsou tu taky toalety. Kousek odtud ještě můžeme doporučit venkovní parkoviště Hradčanská kousek od stanice metra nebo garáže na Letné.

Pro parkování zdarma můžete využít Homepark u Ikea na Zličíně a odtud dojít na zastávku metra. Vždy tu najdete místo, ale nevýhodou je, že do centra pojedete metrem 45-50 minut.

Městská doprava a metro v Praze

Pokud plánujete navštívit pouze centrum Prahy, většinu projdete pěšky nebo využijete tramvaje, které jezdí pořád a téměř všude.

V centru je jen několik zastávek metra (linka A) – pro objevování historického centra jsou důležité zastávky Malostranská (Pražský hrad, Malá Strana), Staroměstská (Židovská čtvrť, Staroměstské náměstí) a Můstek (Václavské náměstí, Národní třída).

Lístek na 30 minut stojí 30 Kč, na 90 minut 40 Kč a celodenní 120 Kč. Celodenní můžete použít i na lanovku na Petřín. Děti do 15 let jezdí zdarma.

Lístek si můžete koupit přímo v automatu v metru nebo pak v tramvaji, kde jsou malé žluté automaty – vyberete si typ lístku a jen přiložíte bezkontaktní kartu.

Další variantou je stáhnout si aplikaci PID Lítačka, kde si vyberete typ lístku, zaplatíte kartou a poté ho aktivujete cca 2 minuty předtím, než pojedete. Je to rychlé, jednoduché a nemusíte chodit nikam do trafiky pro papírové jízdenky.

Související články

Pražský hrad nejčastější dotazy

Jak se dostat k Pražskému hradu?

Existuje několik možností, jak se dostat k Pražskému hradu. Můžete využít metro, tramvaj nebo vystoupat pěšky na Hradčany. Podrobný popis, kde leží vstup do Pražského hradu a jak se sem dostat včetně našich tipů, najdete v článku.

Jaká je otevírací doba Pražského hradu?

Areál Pražského hradu je otevřený celoročně v čase 6:00-22:00. Dovnitř jednotlivých míst (katedrála sv. Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří a Zlatá ulička) pak můžete nakouknout v čase 9:00-17:00 v létě a 9:00-16:00 v zimě. Zahrady otevírají o hodinu déle, v zimě jsou zavřené.

Kolik je vstupné pro Pražský hrad?

V rámci okružní vstupenky si můžete prohlédnout hned několik míst v areálu. Základní vstupné je 250 Kč. Bližší informace najdete v článku.