Zásady o ochraně osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého webu, poskytujete jako u většiny webů své osobní údaje. Vaše údaje jsou tady plně chráněny dle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je Blanka Odvárková, která provozuje webové stránky www.smilingway.cz. Správce určuje, za jakým účelem a po jakou dobu budou osobní údaje zpracovány a případně volí další zpracovatele, kteří budou s tímto zpracováním pomáhat.

Pro jaké účely jsou údaje zpracovávány?

Cookies pro zkvalitnění chodu webových stránek – při navštívení webových stránek je zaznamenána vaše IP adresa a anonymizované údaje o vašem chování na webu (jak dlouho se na webu zdržíte, z jakého zdroje na web přicházíte apod.). Tyto informace jsou získány pomocí cookies pro měření návštěvnosti.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vašeho souhlasu, nejdéle však 26 měsíců. Více o cookies.

Newslettery – přihlášením k odběru novinek je váš email zpracováván pouze pro účely zasílání novinek. Zároveň jsou tímto získávány informace týkající se obsahu, který vás nejvíce zajímá. Cílem je najít ty nejideálnější novinky, přímo vám ušité na míru :). Vaše údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně ani nikomu přeprodány. Souží pouze pro zasílání emailů s novinkami na tomto webu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Připojení k webu je plně zabezpečené a osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře díky šifrování přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (kdykoliv si můžete ověřit maximální zabezpečení tohoto webu pomocí zámečku vedle www adresy).

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem a zpracovatelem Google Analytics pomocí měřícího kódu. Díky tomu mohu vidět počet návštěvníků svého webu a jaké články jsou nejčtenější.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise nebo Úmluvy 108.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup můžete kdykoli vyzvat k doložení ve lhůtě 30 dní, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány nezákonně, nepřesně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, bude postupováno stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace budou dodány ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut) – vaším dalším právem je právo na úplné vymazání z databáze. V takovém případě budou vymazány veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz je potřeba 30 dní.

V některých případech je ukládána zákonná povinnost osobní údaje archivovat (např. všechny vystavené daňové doklady). V tomto případě budou smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo stěžovat si na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě na emailu [email protected], abych s tím mohla případně něco udělat a případné pochybení napravit. 

Mlčenlivost

Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoliv dotazu v souvislosti se zpracováním osobních údajů a nejen v této souvislosti, se neváhejte obrátit na email [email protected].

Tyto zásady nabývají okamžité účinnosti.